Hornslet Bank, Tingvej 51 o. 1940

I november 1913 rettede en kreds af byens håndværkere henvendelse til Købmands- og Håndværkerbanken i Århus om at få oprettet en filial i Hornslet.
Ønsket blev hurtigt opfyldt i lejede lokaler på Tingvej 51. (Klik på billedet).