Ledvogterhuset på Tingvej o. 1955.

Ledvogterhuset – eller i daglig tale Banehuset – er opført 1877 i forbindelse med anlæggelse af jernbanen. Huset var tjenestebolig for ledvogteren og hans familie.
Ledvogterens opgave var, i forbindelse med togets ankomst, at betjene bommene manuelt og afspærre Tingvej for trafik.
Banehuset er senere nedrevet, og husnummer 40 er overført til hjørneejendommen Tingvej 42. (
Klik på billedet).