Herredskontoret på Tingvej i Hornslet 1911.


Farvelagt postkort af Tinghuset på Tingvej, eller Herredskontoret, som det oprindelig hed – med arresten i baggrunden. Bygningen blev – efter et længere tovtrækkeri med Skødstrup Kommune om førsteretten til herredsfogedembedet – opført i 1910. Arkitekten var Hack Kampmann. Bygningen lå i starten – “ensom og majestætisk” – langs Tingvej. Hen på foråret 1911 stod tinghuset færdigt som et fornemt og smukt engelskpræget byggeri. Prisen var 80.000 kr. I 61 år indtil 1/4 1972 har tinghuset fungeret som herredsfogedkontor og som dommersæde (Klik på billedet).