Det gamle Toldhus i Eskerod 1987.

Billede fra 1987 af det gamle toldhus, Kaløvej 78, Eskerod.
(Klik på billedet)