Hornslet Savværk & Trævarefabrik 1933.

Hornslet Savværk & Trævarefabrik lå på hjørnegrunden Havevej/Slåenvej og havde dengang adresse på Havevej 2. Ejeren af savværket var savskærer J.J. Danielsen.
I dag er adressen Slåenvej 3. Slåenvej hed tidligere Vinkelvej. Bøgekævler til opskæring for Søren Laursens Møbelfabrik ses i forgrunden. Billedet er taget fra terrassen Havevej 3. (Klik på billedet).