Gadeparti fra Hornslet – Rosenholmvej o. 1910.Gadeparti Hornslet 1910

Den gamle landsbyidyl kommer frem i et særligt perspektiv på dette billede. Til højre “Den gamle Kro” som på daværende tidspunkt o. 1910 fungerede både som forsamlingshus, afholdshjem og købmandsbutik. Købmandshandelen blev senere flyttet til hjørnet af Byvej og Rosenholmvej. Bag de store popler ved “Østerbækken” ses Degnegården. Her er murer Rasmus Jespersen i gang med den årlige afpudsning.
I 1938 – efter en afstemning om spiritusbevilling – blev “Den gamle Kro” etableret med spiritusbevilling. (Klik på billedet).